Fenris 10kg

Produktbeskrivning 
Kosttillskott för hund med naturliga vitaminer och mineraler direkt från naturen.
En varierad kost är vägene till kroppens viktiga byggstenar i form av vitaminer och mineraler. De flesta hundar äter rätt, dock monotont och får därför lätt underskott av  vitamin A, zink, svavel, selen och jod.
Detta kan få konsekvenser för matsmältningssystemet och förmågan att absorbera näringsämnen. Obalanser kan leda till dåligt immunförsvar, brist på energi och problem med hud och päls
Manuellt skördad Ascophyllumtång från Nordatlanten, Lucerne, åkerfräken och nässlor - alla rika på naturliga vitaminer och mineraler.
Plantorna torkas försiktigt vid låg temperatur för att bevara och skydda kvaliteten på viktiga vitaminer och mineraler.
Ascophyllumtången i Fenris skördas på Irlands norra kust. Hållbart vattenbruk drivs i ett område med klassificeringen "Klass A", som är en del av de renaste vattnen i världen.
Örterna i Fenris är från Skandinavien och kännetecknas av sin unika förmåga att absorbera naturliga vitaminer och mineraler.
Tångens och örternas naturliga balans mellan vitaminer och mineraler säkrar optimalt upptag och hundens dagliga behov uppfylls på ett effektivt sätt redan vid en låg dos.


Dosering

1g dagligen pr. 10kg kroppsvikt

Tilldelas utöver den dagliga fodergivan.

Fenris är INTE ett läkemedel.

Vid misstanke om ohälsa hos hunden, kontakta veterinär.

 

Hållbarhet
Förvaras torrt, och ej i direkt solljus. Hållbar 18 månader från tillverkningsdatum.


Fodertyp
Kosttillskott för hund

 

Ingredienser
Tång Ascophyllum
Lucerne
Åkerfräken
Nässla – torkade under kontrollerade förhållanden och granulerade. Under löpande laboratoriekontroll.

1 199 kr

StrongBuild 8kg
1 249 kr
Kompeet to Win 3kg
499 kr
StrongJoint 3kg
1 399 kr